De panels

Twee panels

De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft twee panels samengesteld, met de bedoeling om de ideeën en opbrengsten van de commissie te kunnen versterken op basis van twee verschillende perspectieven:

  1. Het perspectief van de wetenschap.

  2. Het perspectief vanuit andere sectoren en ‘omdenkers’.

 

Beide panels voorzien de commissie in beginsel drie keer van kritische feedback:

  • Eind mei/begin juni, om te reflecteren op de opdracht en werkwijze van de commissie.

  • In november, om te reflecteren op de voorlopige opbrengsten (op weg naar de tussenrapportage) en het vervolg.

  • In maart ’21,om te reflecteren op de opbrengsten tot dan toe (op weg naar de eindrapportage).

De panels zullen eenmaal gezamenlijk bijeen komen, op een nader te bepalen moment. Daarnaast geven leden van de panels desgevraagd incidenteel schriftelijk commentaar op (tussen)producten.

 

Samenstelling wetenschappelijk panel

Het wetenschappelijk panel bestaat uit 5 Nederlandse wetenschappers vanuit de sectoren onderwijs en lerarenopleidingen, aangevuld met 3 experts uit België (B). 

•        Klaas van Veen

•        Marco Snoek

•        Marc Vermeulen

•        Joseph Kessels

•        Femke Geijsel 

•        Isabel Rots (B)

•        Virginie März (B)

•        Ruben Vanderlinde (B)

 

Bij de samenstelling van het panel was zicht op de internationale context van onderwijs en lerarenopleidingen een belangrijk criterium. Daarnaast hebben we ons bij de selectie van panelleden laten leiden door een profiel waarin sprake is van kennis van onderwerpen die op het terrein van ons werk liggen:

•         HR en (school)leiderschap.

•         Professionele ontwikkeling.

•         Beroepsstandaarden en beroepsvereisten.

•         (Onderwijs)arbeidsmarkt.

•         Onderwijsorganisatie en professionele leergemeenschap.

 

Samenstelling omdenkerspanel

Het omdenkerspanel bestaat uit 6 leden, afkomstig uit onderwijs en andere sectoren: 

•        Marian Kaljouw

•        Pedro De Bruyckere

•        Wouter Hart

•        Ton Bruining

•        Ilja Klink

•        Pieter Hettema

 

We hebben bij de samenstelling van het omdenkerspanel gezocht naar een combinatie van deskundigen uit onderwijs en lerarenopleidingen en andere sectoren. Daarmee beogen we een brede, kritische blik die ons helpt om van een afstandje naar onze eigen ‘bubble’ te kijken en smaldenken te voorkomen. Daarnaast hebben we ons bij de selectie van panelleden laten leiden door een profiel waarin sprake is van kennis van onderwerpen die op het terrein van ons werk liggen:

•         HRM en (school)leiderschap.

•         Professionele ontwikkeling.

•         Beroepsstandaarden en beroepsvereisten.

•         (Onderwijs)arbeidsmarkt.

•         (Onderwijs)organisatie en organisatie als professionele leergemeenschap.