Start

februari, 2020

Event 1

Lokatie:

Doelgroep:

De commissie Onderwijsbevoegdheden is benoemd en formeel gestart met haar werkzaamheden

december, 2020

Event 2

Lokatie:

Doelgroep:

Opleveren van eerste rapportage

maart, 2021

Event 3

Lokatie:

Doelgroep:

Opleveren van tweede rapportage met advies aan de ministers