Start

maart, 2020

De Commissie Onderwijsbevoegdheden

Lokatie:

Den Haag

Doelgroep:

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is benoemd en formeel gestart met haar werkzaamheden

september 2020

Werkconferentie

Lokatie:

Jaarbeurs Utrecht

Doelgroep:

Werkconferentie over bevoegdheden, bekwaamheidsgebieden en de gemeenschappelijke kern die voor iedere leraar gelijk is.

eind september/ begin oktober 2020

Brede consultatie

Lokatie:

Doelgroep:

Brede consultatie over de denkrichtingen

oktober 2020

Verdiepingsgesprekken

Lokatie:

Doelgroep:

Gesprekken rondom knelpunten rond bevoegdheden en mogelijke oplossingen

oktober 2020

De ontwerpgroep vraagt feedback

Lokatie:

Doelgroep:

27 en 30 oktober 2020

Synthetron sessie

Lokatie:

Doelgroep:

Denk mee met de Commissie Onderwijsbevoegdheden

Rapport Synthetronsessies 27 en 30 oktober jl.

Lokatie:

Doelgroep:

januari 2021

De commissie brengt het eerste advies uit

Lokatie:

Online

Doelgroep:

Rapportage verschijnt rond 20 januari

Lokatie:

Doelgroep: