Start

maart, 2020

De Commissie Onderwijsbevoegdheden

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is benoemd en formeel gestart met haar werkzaamheden

september 2020

Werkconferentie

Werkconferentie over bevoegdheden, bekwaamheidsgebieden en de gemeenschappelijke kern die voor iedere leraar gelijk is.

eind september/ begin oktober 2020

Brede consultatie

Brede consultatie over de denkrichtingen

oktober 2020

Verdiepingsgesprekken

Gesprekken rondom knelpunten rond bevoegdheden en mogelijke oplossingen

oktober 2020

De ontwerpgroep vraagt feedback

27 en 30 oktober 2020

Synthetron sessie

Denk mee met de Commissie Onderwijsbevoegdheden

Rapport Synthetronsessies 27 en 30 oktober jl.

januari 2021

De commissie brengt het eerste advies uit

Rapportage verschijnt rond 20 januari