Start

maart, 2020

De Commissie Onderwijsbevoegdheden

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is benoemd en formeel gestart met haar werkzaamheden

september 2020

Werkconferentie

eind september/ begin oktober 2020

Brede consultatie

Brede consultatie over de eerste ideeën over de kern van het leraarschap

december, 2020

De commissie brengt het eerste advies uit

mei, 2021

De commissie biedt het eindadvies aan

Opleveren van het tweede advies