Brede consultatie

Wanneer:

eind september/ begin oktober 2020

Brede consultatie over de denkrichtingen

Gesprekken met de onderwijsorganisaties

Uit alle informatie die we hebben opgehaald en de gesprekken die we voor de zomer hebben gevoerd, hebben we een aantal denkrichtingen gehaald. Deze denkrichtingen verkennen we nu verder in gesprekken met leraren, lerarenopleiders, wetenschappers, schoolleiders en anderen.
We hebben dit op 19 september gedaan op onze eigen werkconferentie, https://www.onderwijsbevoegdheden.com/post/impressie-van-de-werkconferentie-op-19-september-jl maar we doen dit ook via de talloze organisaties die het onderwijs rijk is. We spreken o.a. met leraren in vier sectorraden bij de AOb, CNV, de vakverenigingen, BaB, het Lerarencollectief en de Beroepsvereniging voor het MBO. We spreken met werkgevers via de landelijke raden van werkgevers (PO-Raad, VO-raad, MBO-raad) en met lerarenopleiders via de Vereniging Lerarenopleiders Nederland en directeuren van lerarenopleidingen via hun landelijke werkoverleggen.

Dit is de totale lijst van organisaties en mensen waar we in september en oktober mee spreken:
• Lerarencollectief
• Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL)
• CNV-onderwijs
• Vereniging van lerarenopleiders (VELON)
• ADEF (directeuren hbo-lerarenopleidingen)
• Landelijke Overleg lerarenopleidingen BasisOnderwijs (LOBO)
• Federatie van Onderwijsverenigingen (FvoV) en Platform Vakinhoudelijke
Verenigingen Voortgezet Onderwijs (PVVVO)
• PO-Raad
• VO-Raad
• MBO-Raad
• Vereniging Hogescholen
• Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
• Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
• Beter Onderwijs Nederland
• Algemene Onderwijsbond (AOb)
• Stichting Platforms VMBO (SPV)
• Beroepsvereniging Academische leraren Basisonderwijs
• Beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO)
• Merel van Vroonhoven
• Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
• G4-regio's
• Kunstvak docentenopleidingen (KVDO)