De ontwerpgroep vraagt feedback

Wanneer:

oktober 2020

Onze ontwerpgroep, bestaande uit leraren, opleiders en wetenschappers, https://www.onderwijsbevoegdheden.com/ is hard aan het werk met het formuleren van de pedagogisch-didactische kern die vervolgens vertaald moet worden in bekwaamheidseisen waaraan elke leraar zou moeten voldoen om te kunnen starten in het beroep. Deze eisen moeten in de toekomst in combinatie met de eisen die gericht zijn op specifieke groepen leerlingen of vakinhouden, richtinggevend worden voor opleidingen van nieuwe leraren.
Om deze eisen goed te kunnen verwoorden, heeft de ontwerpgroep eerst beschreven wat in hun ogen de Aard en het Beroep van het leraarschap verbindt en wat Centraal staat in de dagelijkse praktijk van de leraar (een ABC van de leraar). Het leraarschap is een veelzijdig beroep. Een vakdocent wiskunde in de vwo bovenbouw kijkt anders naar zijn beroep dan een leerkracht in het basisonderwijs of een docent bloemschikken in het mbo. Toch hebben deze leraren ook veel gemeenschappelijk. De ontwerpgroep probeert in het ABC te verwoorden wat het leraarschap over alle onderwijssectoren heen verbindt en onderscheidt van andere beroepen. Het ABC van de leraar schetst de achtergrond van de eisen die de ontwerpgroep in een volgende stap moet verwoorden.

Bekijk de animatie over de eerste schets: https:/vimeo.com/465308348

Het beeld is echter nog lang niet af.

De ontwerpgroep rondt op dit moment een eerste conceptversie af en heeft nu behoefte aan feedback. Herkennen collega-leraren de beschrijving? Wat moet er anders? Wat zien leraren als de kern en wat verdient meer of juist minder aandacht? De commissie gaat in de komende periode hierover het gesprek aan met leraren, lerarenopleiders en anderen zodat de ontwerpgroep vervolgens het ABC kan bijstellen. Dat geeft inbreng op het ABC, de beschrijving van de gemeenschappelijke kern en de daarvan af te leiden bekwaamheidseisen. We doen dit onder andere via een aantal gerichte verdiepingssessies met leraren en lerarenopleiders, maar ook via een grote online raadpleging op 27 oktober a.s.
Klik op https://nl.surveymonkey.com/r/comondbev voor meer informatie over deze raadpleging en hoe je je hiervoor kunt opgeven.