Synthetron sessie

Wanneer:

27 en 30 oktober 2020

Denk mee met de Commissie Onderwijsbevoegdheden

Online dialoog over een nieuw perspectief op het beroep van leraar

Jouw stem telt!
Werk jij in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs? Dan hebben we jou nodig! Op 27 oktober van 16.00-17.00 uur en op 30 oktober van 15.00-16.00 uur.

De toekomst van het leraarsberoep
In 2018 adviseerde de Onderwijsraad in zijn rapport ‘Ruim baan voor leraren’ over een nieuw perspectief op het leraarsberoep. De ministers Van Engelshoven en Slob hebben de Commissie Onderwijsbevoegdheden aangesteld om onderdelen uit het advies van de Onderwijsraad uit te werken. De opdracht van de commissie https://www.onderwijsbevoegdheden.com/onze-opdracht gaat grofweg over de bevoegdheid, het opleiden en de loopbaanontwikkeling van toekomstige leraren.

Meld jij je aan voor één, of voor beide sessies?

De sessie van 27 oktober a.s. gaat over het idee van een pedagogische en didactische kern van het beroep van leraar, die alle leraren bindt, en daardoor bijdraagt aan de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het beroep en de mobiliteit tussen onderwijssectoren. Deze kern zou in elke lerarenopleiding terug moeten komen. We nodigen jou uit om mee te praten over het idee van zo’n gemeenschappelijke kern van het leraarsberoep. Herken jij je in de eerste uitwerking: https://www.onderwijsbevoegdheden.com/post/de-ontwerpgroep-vraagt-feedback? Wat heb jij er als leraar eigenlijk aan en hoe kan het de lerarenopleiding versterken?

Wil jij hierover meepraten? Klik dan op de link onderaan deze uitnodiging en meld je aan voor de sessie van 27 oktober a.s., van 16.00-17.00 uur.

De sessie van 30 oktober a.s. gaat over het idee dat leraren eenmalig hun bevoegdheid voor het beroep van leraar behalen en daarmee het beroep van leraar mogen uitoefenen. Bij deze denkrichting hoort een ‘bouwsteensgewijze’ vormgeving van de lerarenopleiding: een generieke algemene pedagogische en didactische kern, vakinhoud, vakdidactiek en kennis van de doelgroep. Leraren beheersen alle bouwstenen in samenhang om les te mogen geven. Als leraren zich in de verdere loopbaan wil ontwikkelen naar een andere doelgroep of inhoud, dan breiden ze hun bekwaamheid uit door aanvullende specifieke opleidingsbouwstenen te stapelen, of door eigen expertiseopbouw.
Wil jij meepraten over deze denkrichting van de commissie? Klik dan op de link onderaan deze uitnodiging en meld je aan voor de sessie van 30 oktober a.s., van 15.00-16.00 uur.

Online meedoen!
We nodigen je uit om ons te helpen om alle argumenten en aandachtspunten boven tafel te krijgen via Synthetron. Synthetron is een online programma, waarbij tot 1000 personen in groepen van 5 aan de hand van open vragen met elkaar in gesprek gaan. Dat doe je door te chatten, te reageren op polls, etc. Daarbij kun je steeds aangeven in hoeverre je het eens of oneens bent met de standpunten van de anderen. Synthetron verzamelt en analyseert die gegevens, en geeft uiteindelijk een duidelijk beeld van wat een grote groep mensen vindt over een onderwerp.
Bekijk een filmpje over Synthetron : https://synthetron.com/nl/how-synthetron-helps/participant/

Meld je nu aan!
Klik op https://nl.surveymonkey.com/r/comondbev om je in te schrijven voor de dialoog op 27 oktober (eenmalige bevoegdheid) en/of 30 oktober (pedagogisch/didactische kern)