Verdiepingsgesprekken

Wanneer:

oktober 2020

Gesprekken rondom knelpunten rond bevoegdheden en mogelijke oplossingen


We voeren de komende maand een hele serie van verdiepingsgesprekken met experts (leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, wetenschappers) vanuit specifieke domeinen in het onderwijs. Deze gesprekken gaan over (mogelijke) knelpunten rond bevoegdheden en mogelijke oplossingen.

Er staan nu in de komende maand tien gesprekken gepland met de volgende thema’s:
- breed/smal bekwaam in vmbo beroepsgericht
- jongere kind/oudere kind in het basisonderwijs
- (voortgezet) speciaal onderwijs
- onderwijs voor 10-14 jaar
- expertise Passend Onderwijs
- vmbo-mbo aansluiting
- breed/smal bekwaam in vmbo avo
- brede vakken in havo-vwo onderbouw