Commissieleden

Paul Zevenbergen

Bestuurder

Paul Zevenbergen heeft een brede achtergrond in het onderwijs en de publieke sector. Onder meer als bestuurder van de NVAO (kwaliteitsbeoordeling hoger onderwijs), in het algemeen bestuur van het openbaar onderwijs Rotterdam, schoolbegeleiding en lerarenopleiding basisonderwijs.

 

Daarnaast is hij lid van de begeleidingscommissie onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Hij maakt deel uit van de board of directors van WACE, een wereldwijde associatie om de combinatie van werken en leren te bevorderen.

 

Paul was lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College (MBO), lid van de jury excellente scholen (voortgezet onderwijs) en van de Raad van Advies van Handicap en Studie. Buiten het onderwijs is hij voorzitter van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening en lid van de Raad van Toezicht van Pieter van Foreest (ouderenzorg).

Jan van der Meij 

Schoolleider

Jan van der Meij is sinds maart 2019 directeur vmbo b/k, pro en isk aan Het Erasmus Almelo. Na een lerarenopleiding elektrotechniek en een studie toegepaste onderwijskunde was hij tussen 1997 en 2001 werkzaam bij Cinop en tussen 2001 en 2019 bij de Universiteit Twente.

 

Hij promoveerde in 2007 en was tot 2011 universitair docent bij de vakgroep instructietechnologie, waarna hij de overstap maakte naar de universitaire lerarenopleiding waarvan hij van 2015 tot 2019 opleidingsdirecteur was.

 

Hij was lid van de Universitaire Commissie Lerarenopleidingen, was betrokken bij het Beroepsbeeld van de leraar en is sinds 2017 algemeen bestuurslid bij de vereniging van, voor en door lerarenopleiders Velon.

Renée van Eijk

Leraar

Renée van Eijk is leraar in het basisonderwijs. Ze geeft les en begeleidt de startende leraren van het openbaar basisonderwijs in Rotterdam. Daarnaast schrijft en spreekt ze vanuit haar eigen bedrijf vol enthousiasme over haar vak.

 

Renée is goed in staat om theorie en beleid terug te brengen naar de praktijk van alledag. Haar dagelijkse ervaring op de werkvloer zorgt voor een realistisch beeld van dat wat er nodig is in het onderwijs om te zorgen voor een kwalitatief sterk werkveld. 

Eva Naaijkens

Schoolleider

Eva Naaijkens was schoolleider van de SBO Michaëlschool te Amersfoort (van zwak naar drie

keer excellent). Ze heeft samen met drie anderen een vernieuwend eigen schoolconcept geschreven, geïnspireerd op de biografie van Alan Turing. In 2016 was de Alan Turingschool een van de winnaars van de Amsterdamse Scholenwedstrijd. In het schooljaar 2016-2017 zijn  Eva Naaijkens en Martin Bootsma gestart met de transformatie van een bestaande basisschool tot de Alan Turingschool. 

Eva is co-auteur van het boek ‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven’.  Verkozen tot 'Het Beste Onderwijsboek 2018'.

Barbara de Kort

Voorzitter en onderzoeker

Barbara de Kort heeft jarenlange ervaring in het onderwijs, en dan met name het opleidingsonderwijs. In verschillende rollen was en is zij betrokken bij de opleiding tot leraar basisonderwijs, als docent, als manager en bestuurder, als onderzoeker en als nascholer.

 

Zij is sinds januari 2015 voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) en sinds enige tijd voorzitter van het Netwerk Zij-Instroom PO en het Netwerk Educatie Jonge Kind. In november 2019 promoveerde Barbara aan de VU, met een onderzoek naar ‘identiteitsontwikkeling van en in een lerarenopleiding’. 

Michaël van Straalen

Ondernemer

Michaël van Straalen is ondernemer. Tussen 2007 en 2014 was hij voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie. In 2007 werd hij tevens vicevoorzitter en in 2013 voorzitter van MKB-Nederland, een functie die hij tot 2018 bekleedde. Michaël was o.a. voorzitter van de Stichting van de Arbeid, lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER) en duovoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

Momenteel vervult hij tal van bestuursactiviteiten, waaronder bestuurslid bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, voorzitter van de Beoordelingscommissie Sterk Techniek Onderwijs en voorzitter van de Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van de Nederlands Norm (NEN) en directeur van de Stichting Meld Misdaad Anoniem.

Jasper Rijpma

Docent

Jasper Rijpma is docent geschiedenis en grote denkers op het Hyperion Lyceum in Amsterdam. Binnen zijn school houdt Jasper zich onder meer bezig met het projectonderwijs en het vakoverstijgend leren. In 2014 werd Jasper verkozen tot Leraar van het Jaar (VO). In 2017 volgde een nominatie voor de Global Teacher Prize.

 

Als ‘ambassadeur van het onderwijs’ zet Jasper zich onder meer in voor kennisdeling tussen leraren.

Zo is hij mede initiatiefnemer van de uitwisselingsplatforms De Onderwijzer, Meetup020 en Onderwijsverslimmers.

Lisa Gaikhorst

Onderzoeker

Lisa Gaikhorst is werkzaam als universitair docent binnen de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Zij verzorgt daar met veel plezier onderwijs aan zowel de studenten van de opleiding Onderwijswetenschappen als de Universitaire Pabo van Amsterdam. Tevens doet Lisa onderzoek binnen het Research Institute of Child Development and Education van de UvA.

 

Belangrijke thema’s in mijn werk zijn: het opleiden, begeleiden en professionaliseren van docenten, het (leren) lesgeven in een diverse context, het onderzoeksmatig werken van docenten en het creëren van een lerende en onderzoekende cultuur in scholen. Lisa kijkt er heel erg naar uit om deel te nemen aan de Commissie Onderwijsbevoegdheden en hieraan, vanuit haar  onderwijs- en onderzoekservaring, een bijdrage te leveren.