De ontwerpgroep vraagt feedback

Bijgewerkt: 12 nov 2020

Onze ontwerpgroep, bestaande uit leraren, opleiders en wetenschappers is hard aan het werk met het formuleren van de pedagogisch-didactische kern die vervolgens vertaald moet worden in bekwaamheidseisen waaraan elke leraar zou moeten voldoen om te kunnen starten in het beroep. Deze eisen moeten in de toekomst in combinatie met de eisen die gericht zijn op specifieke groepen leerlingen of vakinhouden, richtinggevend worden voor opleidingen van nieuwe leraren.

Om deze eisen goed te kunnen verwoorden, heeft de ontwerpgroep eerst beschreven wat in hun ogen de Aard en het Beroep van het leraarschap verbindt en wat Centraal staat in de dagelijkse praktijk van de leraar (een ABC van de leraar). Het leraarschap is een veelzijdig beroep. Een vakdocent wiskunde in de vwo bovenbouw kijkt anders naar zijn beroep dan een leerkracht in het basisonderwijs of een docent bloemschikken in het mbo. Toch hebben deze leraren ook veel gemeenschappelijk. De ontwerpgroep probeert in het ABC te verwoorden wat het leraarschap over alle onderwijssectoren heen verbindt en onderscheidt van andere beroepen. Het ABC van de leraar schetst de achtergrond van de eisen die de ontwerpgroep in een volgende stap moet verwoorden.


Het beeld is echter nog lang niet af.

De ontwerpgroep rondt op dit moment een eerste conceptversie af en heeft nu behoefte aan feedback. Herkennen collega-leraren de beschrijving? Wat moet er anders? Wat zien leraren als de kern en wat verdient meer of juist minder aandacht? De commissie gaat in de komende periode hierover het gesprek aan met leraren, lerarenopleiders en anderen zodat de ontwerpgroep vervolgens het ABC kan bijstellen. Dat geeft inbreng op het ABC, de beschrijving van de gemeenschappelijke kern en de daarvan af te leiden bekwaamheidseisen. We doen dit onder andere via een aantal gerichte verdiepingssessies met leraren en lerarenopleiders, maar ook via een grote online raadpleging op 27 oktober a.s.

807 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Commissie stopt, veel om op voort te bouwen

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. Over

Rapportage verschijnt rond 20 januari

In eerdere berichtgeving kondigden we aan dat de eerste rapportage van de Commissie Onderwijsbevoegdheden op 14 januari jl. aan de ministers zou worden aangeboden. Dat is uitgesteld naar volgende wee

Rapport Synthetron sessies 27 en 30 oktober jl.

Op 27 en 30 oktober jl. organiseerde de Commissie Onderwijsbevoegdheden twee online sessies over: De Gemeenschappelijke kern van het leraarschap De gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs vo