Gesprekken in september en oktober

Gesprekken met onderwijsorganisaties Uit alle informatie die we hebben opgehaald en de gesprekken die we voor de zomer hebben gevoerd, hebben we een aantal denkrichtingen gehaald. Deze denkrichtingen verkennen we nu verder in gesprekken met leraren, lerarenopleiders, wetenschappers, schoolleiders en anderen.

We hebben dit op 19 september gedaan op onze eigen werkconferentie en we organiseren een brede online dialoog, maar we doen dit ook via de talloze organisaties die het onderwijs rijk is. We spreken o.a. met leraren in vier sectorraden bij de AOb, CNV, de vakverenigingen, BaB, het Lerarencollectief en de Beroepsvereniging voor het MBO. We spreken met werkgevers via de landelijke raden van werkgevers (PO-Raad, VO-raad, MBO-raad) en met lerarenopleiders via de Vereniging Lerarenopleiders Nederland en directeuren van lerarenopleidingen via hun landelijke werkoverleggen.

Dit is de totale lijst van organisaties en mensen waar we in september en oktober mee spreken:

· Lerarencollectief

· Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL)

· CNV-onderwijs

· Vereniging van lerarenopleiders (VELON)

· ADEF (directeuren hbo-lerarenopleidingen)

· Landelijke Overleg lerarenopleidingen BasisOnderwijs (LOBO)

· Federatie van Onderwijsverenigingen (FvoV) en Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (PVVVO)

· PO-Raad

· VO-Raad

· MBO-Raad

· Vereniging Hogescholen

· Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

· Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

· Beter Onderwijs Nederland

· Algemene Onderwijsbond (AOb)

· Stichting Platforms VMBO (SPV)

· Beroepsvereniging Academische leraren Basisonderwijs

· Beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO)

· Merel van Vroonhoven

· Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

· G4-regio's

· Kunstvak docentenopleidingen (KVDO)

Verdiepingsgesprekken We voeren de komende maand een heel serie van verdiepingsgesprekken met experts (leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, wetenschappers) vanuit specifieke domeinen in het onderwijs. Deze gesprekken gaan over (mogelijke) knelpunten rond bevoegdheden en mogelijke oplossingen. Er staan nu in de komende maand tien gesprekken gepland met de volgende thema’s:

- breed/smal bekwaam in vmbo beroepsgericht

- jongere kind/oudere kind in het basisonderwijs

- (voortgezet) speciaal onderwijs

- onderwijs voor 10-14 jaar

- expertise Passend Onderwijs

- vmbo-mbo aansluiting

- breed/smal bekwaam in vmbo avo

- brede vakken in havo-vwo onderbouw

134 keer bekeken