Gesprekken in september en oktober

Bijgewerkt: 29 okt 2020

Gesprekken met onderwijsorganisaties Uit alle informatie die we hebben opgehaald en de gesprekken die we voor de zomer hebben gevoerd, hebben we een aantal denkrichtingen gehaald. Deze denkrichtingen verkennen we nu verder in gesprekken met leraren, lerarenopleiders, wetenschappers, schoolleiders en anderen.

We hebben dit op 19 september jl. gedaan op onze eigen werkconferentie en we organiseren een brede online dialoog, maar we doen dit ook via de talloze organisaties die het onderwijs rijk is. We spreken o.a. met leraren in vier sectorraden bij de AOb, CNV, de vakverenigingen, BaB, het Lerarencollectief en de Beroepsvereniging voor het MBO. We spreken met werkgevers via de landelijke raden van werkgevers (PO-Raad, VO-raad, MBO-raad) en met lerarenopleiders via de Vereniging Lerarenopleiders Nederland en directeuren van lerarenopleidingen via hun landelijke werkoverleggen.

Dit is de totale lijst van organisaties en mensen waar we in september en oktober mee spreken:

· Lerarencollectief

· Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL)

· CNV-onderwijs

· Vereniging van lerarenopleiders (VELON)

· ADEF (directeuren hbo-lerarenopleidingen)

· Landelijke Overleg lerarenopleidingen BasisOnderwijs (LOBO)

· Federatie van Onderwijsverenigingen (FvoV) en Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (PVVVO)

· PO-Raad

· VO-Raad

· MBO-Raad

· Vereniging Hogescholen

· Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

· Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

· Beter Onderwijs Nederland

· Algemene Onderwijsbond (AOb)

· Stichting Platforms VMBO (SPV)

· Beroepsvereniging Academische leraren Basisonderwijs

· Beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO)

· Merel van Vroonhoven

· Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

· G4-regio's

· Kunstvak docentenopleidingen (KVDO)

Verdiepingsgesprekken We voeren de komende maand een heel serie van verdiepingsgesprekken met experts (leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, wetenschappers) vanuit specifieke domeinen in het onderwijs. Deze gesprekken gaan over (mogelijke) knelpunten rond bevoegdheden en mogelijke oplossingen. Er staan nu in de komende maand tien gesprekken gepland met de volgende thema’s:

- breed/smal bekwaam in vmbo beroepsgericht

- jongere kind/oudere kind in het basisonderwijs

- (voortgezet) speciaal onderwijs

- onderwijs voor 10-14 jaar

- expertise Passend Onderwijs

- vmbo-mbo aansluiting

- breed/smal bekwaam in vmbo avo

- brede vakken in havo-vwo onderbouw

146 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Commissie stopt, veel om op voort te bouwen

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. Over

Rapportage verschijnt rond 20 januari

In eerdere berichtgeving kondigden we aan dat de eerste rapportage van de Commissie Onderwijsbevoegdheden op 14 januari jl. aan de ministers zou worden aangeboden. Dat is uitgesteld naar volgende wee

Rapport Synthetron sessies 27 en 30 oktober jl.

Op 27 en 30 oktober jl. organiseerde de Commissie Onderwijsbevoegdheden twee online sessies over: De Gemeenschappelijke kern van het leraarschap De gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs vo