Commissie stopt, veel om op voort te bouwen

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken.

Over veel onderwerpen is er in de commissie overeenstemming, maar niet over alles. Het is niet gelukt om een voldoende gemeenschappelijke én richtinggevende uitkomst te vinden. Dat heeft er toe geleid dat de commissie haar werkzaamheden voortijdig heeft beëindigd.

Veel om mee verder te gaan

In de commissie zijn vele argumenten, inzichten en opvattingen gedeeld. De gesprekken met de sector en het werk van de commissie hebben veel materiaal opgeleverd over de bevoegdheden en de opleiding van leraren. En geven aanknopingspunten om mee verder te gaan. Deze zijn te lezen in het verslag en de aanbiedingsbrief.

Bezwaren

Een deel van de commissie heeft bezwaren tegen enkele denkrichtingen die in het verslag zijn benoemd. Daarbij speelt een belangrijke rol dat naar de opvatting van deze commissieleden het idee van een eenmalige bevoegdheid te veel centraal staat. De opvattingen van dit deel van de commissie zijn opgenomen in het afsluitende hoofdstuk van het verslag.

Lees hieronder de aanbiedingsbrief en het verslag.

Hoge lat lagere drempels - 26 januari 20
.
Download • 1.03MB

Aanbiedingsbrief bij het verslag van de
.
Download • 214KB

2,502 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Rapportage verschijnt rond 20 januari

In eerdere berichtgeving kondigden we aan dat de eerste rapportage van de Commissie Onderwijsbevoegdheden op 14 januari jl. aan de ministers zou worden aangeboden. Dat is uitgesteld naar volgende wee

Rapport Synthetron sessies 27 en 30 oktober jl.

Op 27 en 30 oktober jl. organiseerde de Commissie Onderwijsbevoegdheden twee online sessies over: De Gemeenschappelijke kern van het leraarschap De gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs vo