Nieuwsbrief

Bijgewerkt: 30 okt 2020

Over onze opdracht, aanpak én een uitnodiging om mee te praten.
Trots op het vak


Welkom bij de nieuwsbrief van Commissie Onderwijsbevoegdheden. In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over onze opdracht, aanpak én nodigen we je uit om mee te praten.


Over Commissie Onderwijsbevoegheden

Onze opdracht

In november 2018 kwam de Onderwijsraad met het advies Ruim baan voor leraren over bevoegdheden in het po, vo en mbo. De ministers hebben in reactie daarop aangekondigd dat er een nieuw bevoegdhedenstelsel wordt ontworpen. De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft de opdracht gekregen dit verder uit te werken. De adviesvraag aan Commissie Onderwijsbevoegheden is afgebakend tot:

● Wat moet je kennen en kunnen om bevoegd te zijn als docent?

● Hoe je een dergelijke bevoegdheid haalt?

Lees meer over onze opdrachtWat hebben we tot nu toe gedaan?

In onze aanpak is de betrokkenheid van de beroepsgroep van leraren en het onderwijsveld belangrijk. Door de coronamaatregelen hebben we in de afgelopen maanden vooral in kleinere kring online verkennend gesproken met veel mensen en groepen vanuit de verschillende onderwijssectoren en opleidingen.

Daarnaast spraken we met onze twee panels: een panel van wetenschappers en een panel van ‘omdenkers’ en heeft onze ontwerpgroep een eerste schets gemaakt van de pedagogische en didactische kern van het beroep, waarover je op 27 oktober a.s. kunt meepraten.

Momenteel voeren we gesprekken over de eerste denkrichtingen. Dat doen we met o.a. leraren, lerarenopleiders, wetenschappers en schoolleiders.

Praat mee

Over een nieuw perspectief op het beroep van leraar

In het voorjaar hebben we de eerste globale ideeën gevormd en extra informatie verzameld. Ook hebben we gesprekken gevoerd met o.a. leraren en lerarenopleiders. Dit heeft onze eerste denkrichtingen gevormd. In het najaar verkennen we deze denkrichtingen verder. U bent van harte welkom om daar over mee te praten tijdens de volgende sessies:

Sessie: De pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar Deze sessie gaat over het idee van een pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar. Een kern die alle leraren bindt, en daardoor bijdraagt aan de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het beroep en de mobiliteit tussen onderwijssectoren. Deze kern zou in elke lerarenopleiding terug moeten komen. We nodigen jou uit om mee te praten over het idee van zo’n gemeenschappelijke kern van het leraarsberoep. Herken jij je in de eerste uitwerking? Wat heb jij er als leraar eigenlijk aan en hoe kan het de lerarenopleiding versterken? Praat mee over deze denkrichting tijdens de sessie op 27 oktober van 16.00 tot 17.00 uur. Je kunt je hiervoor niet meer aanmelden.

Sessie: Een eenmalig ‘startbewijs’ voor leraren

We gaan in gesprek over het idee dat leraren eenmalig hun bevoegdheid voor het beroep van leraar behalen. En daarmee het beroep van leraar mogen uitoefenen. Bij deze denkrichting hoort een ‘bouwsteensgewijze’ vormgeving van de lerarenopleiding: een generieke algemene pedagogische en didactische kern, vakinhoud, vakdidactiek en kennis van de doelgroep. Leraren beheersen alle bouwstenen om les te mogen geven. Als leraren zich in hun verdere loopbaan willen ontwikkelen naar een andere doelgroep of inhoud, dan breiden ze hun bekwaamheid uit door aanvullende specifieke opleidingsbouwstenen te stapelen, of door eigen expertiseopbouw. Praat mee over deze denkrichting tijdens de sessie op 30 oktober a.s. van 15.00 tot 16.00 uur. Je kunt je hiervoor niet meer aanmelden.

Video: Het ABC van de leraar

Klik hier voor de video

Let op: de video opent in nieuw venster


76 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Commissie stopt, veel om op voort te bouwen

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. Over

Rapportage verschijnt rond 20 januari

In eerdere berichtgeving kondigden we aan dat de eerste rapportage van de Commissie Onderwijsbevoegdheden op 14 januari jl. aan de ministers zou worden aangeboden. Dat is uitgesteld naar volgende wee

Rapport Synthetron sessies 27 en 30 oktober jl.

Op 27 en 30 oktober jl. organiseerde de Commissie Onderwijsbevoegdheden twee online sessies over: De Gemeenschappelijke kern van het leraarschap De gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs vo