Denk mee met de Commissie Onderwijsbevoegdheden

Bijgewerkt: 7 okt 2020


Onderwijsbevoegdheden: Een nieuw perspectief op het beroep van leraar

Jouw stem telt!

Werk jij in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs? Dan hebben we jou nodig! Denk mee met de Commissie Onderwijsbevoegdheden in haar online sessies op 27 oktober van 16.00-17.00 uur en op 30 oktober van 15.00-16.00 uur.

De toekomst van het leraarsberoep

In 2018 adviseerde de Onderwijsraad in zijn rapport ‘Ruim baan voor leraren’ over een nieuw perspectief op het leraarsberoep. De ministers Van Engelshoven en Slob hebben de Commissie Onderwijsbevoegdheden aangesteld om onderdelen uit het advies van de Onderwijsraad uit te werken. De opdracht van de commissie gaat grofweg over de bevoegdheid, het opleiden en de loopbaanontwikkeling van toekomstige leraren.

Meld jij je aan voor één, of voor beide sessies?

De sessie van 27 oktober a.s. gaat over het idee van een pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar, die alle leraren bindt, en daardoor bijdraagt aan de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het beroep en de mobiliteit tussen onderwijssectoren. Deze kern zou in elke lerarenopleiding terug moeten komen. We nodigen jou uit om mee te praten over het idee van zo’n gemeenschappelijke kern van het leraarsberoep. Herken jij je in de eerste uitwerking? Wat heb jij er als leraar eigenlijk aan en hoe kan het de lerarenopleiding versterken?

Wil jij hierover meedenken? Klik dan op de link onderaan deze uitnodiging en meld je aan voor de sessie van 27 oktober van 16.00-17.00 uur.

De sessie van 30 oktober a.s. gaat over het idee dat leraren eenmalig hun bevoegdheid voor het beroep van leraar behalen en daarmee het beroep van leraar mogen uitoefenen. Bij deze denkrichting hoort een ‘bouwsteensgewijze’ vormgeving van de lerarenopleiding: een generieke algemene pedagogische en didactische kern, vakinhoud, vakdidactiek en kennis van de doelgroep. Leraren beheersen alle bouwstenen in samenhang om les te mogen geven. Als leraren zich in hun verdere loopbaan willen ontwikkelen naar een andere doelgroep of inhoud, dan breiden ze hun bekwaamheid uit door aanvullende specifieke opleidingsbouwstenen te stapelen, of door eigen expertiseopbouw.

Wil jij meedenken over deze denkrichting van de commissie? Klik dan op de link onderaan deze uitnodiging en meld je aan voor de sessie van 30 oktober van 15.00-16.00 uur.

Online meedoen!

We nodigen je uit om ons te helpen om alle argumenten en aandachtpunten boven tafel te krijgen via Synthetron. Synthetron is een online programma, waarbij tot 1000 personen in groepen van 5 aan de hand van open vragen met elkaar in gesprek gaan. Dat doe je door te chatten, te reageren op polls, etc. Daarbij kun je steeds aangeven in hoeverre je het eens of oneens bent met de standpunten van de anderen. Synthetron verzamelt en analyseert die gegevens, en geeft uiteindelijk een duidelijk beeld van wat een grote groep mensen vindt over een onderwerp.

Bekijk hier een filmpje over Synthetron.

Meld je nu aan

Klik hier om je in te schrijven.

Nadat je je hebt ingeschreven ontvang je van ons een bevestiging van je deelname, korte achtergrondinformatie over het onderwerp van de sessie(s) en een link om deel te nemen aan de sessie(s).

911 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Commissie stopt, veel om op voort te bouwen

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. Over

Rapportage verschijnt rond 20 januari

In eerdere berichtgeving kondigden we aan dat de eerste rapportage van de Commissie Onderwijsbevoegdheden op 14 januari jl. aan de ministers zou worden aangeboden. Dat is uitgesteld naar volgende wee

Rapport Synthetron sessies 27 en 30 oktober jl.

Op 27 en 30 oktober jl. organiseerde de Commissie Onderwijsbevoegdheden twee online sessies over: De Gemeenschappelijke kern van het leraarschap De gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs vo