Praat dit najaar met de commissie over het beroep leraar

Bijgewerkt: 21 okt 2020


De herfstvakantie komt er alweer aan. Het onderwijs is weer opgestart, maar het coronavirus steekt ook zijn kop weer op. Het zijn lastige tijden voor het onderwijs waarbij de creativiteit en flexibiliteit van leraren op de proef wordt gesteld. Het belang van een krachtig leraarsberoep is meer dan ooit zichtbaar.

Als Commissie Onderwijsbevoegdheden hebben we de afgelopen twee maanden gebruikt om onze eerste globale ideeën te vormen en extra informatie te verzamelen. Ook zijn we gestart met het gesprek over deze ideeën met leraren, lerarenopleiders en anderen. De afgelopen maand konden we af en toe ook fysiek mensen ontmoeten, maar vanaf nu doen we dit helaas weer volledig online. De komende maanden zullen in het teken staan van gesprekken en het bijstellen en stapsgewijs verder uitwerken van onze ideeën om te komen tot een eerste advies in december van dit jaar.

Uit alle informatie die we hebben opgehaald en de gesprekken die we voor de zomer hebben gevoerd, hebben we een aantal denkrichtingen opgehaald. Deze denkrichtingen verkennen we nu verder in gesprekken met leraren, lerarenopleiders, wetenschappers, schoolleiders en anderen.

We hebben dit op 19 september gedaan op onze eigen werkconferentie, maar we doen dit ook via de talloze organisaties die het onderwijs rijk is. Hier kun je lezen wie we de afgelopen periode allemaal hebben gesproken. Op 30 oktober organiseren we een brede online dialoog over deze denkrichtingen waar maximaal 1000 mensen aan kunnen deelnemen. Je vindt binnenkort ook meer informatie over deze denkrichtingen op deze website.

Ontwerpgroep Ondertussen heeft onze ontwerpgroep, bestaande uit leraren en opleiders/wetenschappers hard gewerkt aan een beschrijving van de Aard en het Beroep van de leraar en wat Centraal staat in zijn werk. De ontwerpgroep heeft nu behoefte aan feedback op dit eerste concept. We gaan als commissie de komende periode hierover het gesprek aan met leraren, lerarenopleiders en anderen zodat de ontwerpgroep vervolgens de beschrijving kan bijstellen. Ook hierover kun je online meepraten. Lees hier verder

In een volgende stap formuleert de ontwerpgroep welke eisen moeten gelden om leraar te worden en ook hierover gaan we vervolgens het gesprek aan.

Verdiepingsgesprekken We voeren de komende maand een serie van verdiepingsgesprekken met experts (leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, wetenschappers) vanuit specifieke domeinen in het onderwijs. Deze gesprekken gaan over (mogelijke) knelpunten rond bevoegdheden en mogelijke oplossingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de rol van bevoegdheden bij de inzet van groepsdocenten in het vmbo, opleiden voor het speciaal onderwijs, over de aandacht voor het jonge kind, expertise met betrekking tot passend onderwijs, vakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, et cetera. Lees hier meer over deze gesprekken.

Nieuwsbrief

Omdat we in een fase komen waarin we steeds meer naar buiten gaan brengen en het gesprek aan willen gaan over onze ideeën en conceptadviezen, starten we met een nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten van en geïnformeerd worden over wanneer je mee kunt praten, geef je dan op voor onze nieuwsbrief.


140 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Commissie stopt, veel om op voort te bouwen

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. Over

Rapportage verschijnt rond 20 januari

In eerdere berichtgeving kondigden we aan dat de eerste rapportage van de Commissie Onderwijsbevoegdheden op 14 januari jl. aan de ministers zou worden aangeboden. Dat is uitgesteld naar volgende wee

Rapport Synthetron sessies 27 en 30 oktober jl.

Op 27 en 30 oktober jl. organiseerde de Commissie Onderwijsbevoegdheden twee online sessies over: De Gemeenschappelijke kern van het leraarschap De gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs vo