Wat doet de commissie tot aan de zomer?

Bijgewerkt: 29 okt 2020

De commissie hecht heel veel waarde aan dialoog met en inbreng vanuit onderwijssector. Door de coronamaatregelen konden de voorgenomen brede dialogen helaas niet doorgaan. Met deze dialogen gaan we na de zomervakantie snel een start maken. Wel hebben we in de afgelopen maanden in kleinere kring online met nogal wat mensen en groepen gesproken.

Zo spraken we de afgelopen weken met leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo-studenten, met startende leraren uit alle onderwijssectoren en met studenten van lerarenopleidingen (zijinstromers, universiteit, hogeschool). We voeren verkennende gesprekken over het opleiden van leraren met mensen van lerarenopleidingen én scholen en we hebben in twee bijeenkomsten met mensen uit het beroepsonderwijs (MBO en VMBO) vanuit de specifieke context van het beroepsonderwijs gekeken naar onze opdracht.

We spraken met de vertegenwoordigende partijen in het onderwijs in ons bestuurlijke klankbordoverleg. In dit overleg zijn vakinhoudelijke verenigingen, vakbonden en beroepsorganisaties van leraren en lerarenopleiders en de vijf sectorraden vertegenwoordigd. Daarnaast spraken we met onze twee panels: een panel van wetenschappers en een panel van ‘omdenkers’. Deze helpen ons om ideeën en denkrichtingen nog eens goed tegen het licht te houden, ons te inspireren en ons ook van heel andere invalshoeken te voorzien.

Tenslotte benutten we deze tijd ook om met hulp van internationale netwerken een verkenning te doen naar hoe bevoegdheden en lerarenopleidingen in andere landen zijn georganiseerd.

Na de zomer zullen we met grotere groepen leraren, lerarenopleiders en andere betrokkenen het gesprek aangaan en zullen we ook meer concrete vragen en ideeën voorleggen. Onze ontwerpgroep werkt nu bijvoorbeeld voortvarend aan een document waarin ze de kern van het leraarschap probeert te verwoorden. Na de zomer gaan we hierover het gesprek aan zodat we dit steeds beter kunnen maken.

Wil je weten hoe en wanneer je een bijdrage kunt leveren aan het werk van de commissie? Houd dan de website in de gaten. Binnenkort volgt meer concrete informatie over de mogelijkheden om na de zomer met ons mee te denken.

165 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Commissie stopt, veel om op voort te bouwen

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. Over

Rapportage verschijnt rond 20 januari

In eerdere berichtgeving kondigden we aan dat de eerste rapportage van de Commissie Onderwijsbevoegdheden op 14 januari jl. aan de ministers zou worden aangeboden. Dat is uitgesteld naar volgende wee

Rapport Synthetron sessies 27 en 30 oktober jl.

Op 27 en 30 oktober jl. organiseerde de Commissie Onderwijsbevoegdheden twee online sessies over: De Gemeenschappelijke kern van het leraarschap De gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs vo